Aquaponické pěstování rostlin – Co je to a jak funguje tento udržitelný systém?

Aquaponické pěstování rostlin

Aquaponie je udržitelný systém pěstování rostlin, který kombinuje akvakulturu (chov ryb) s hydroponií (pěstování rostlin ve vodě bez půdy). Jedná se o inovativní přístup k zemědělství, který využívá symbiotický vztah mezi rybami a rostlinami k produkci potravin bez chemikálií a minimální spotřebou vody.

Výhody aquaponického pěstování

Aquaponické pěstování přináší řadu výhod oproti tradičním způsobům zemědělství. Tento inovativní systém kombinuje rybník s chovem ryb a hydroponické pěstování rostlin ve vodě. Zde je několik hlavních výhod aquaponického pěstování:

1. Šetrnost k životnímu prostředí

1. Šetrnost k životnímu prostředí

2. Efektivní využití prostoru

3. Synergie mezi rybami a rostlinami

4. Kvalitní potraviny

Principy aquaponického systému

Výhody aquaponického systému

Aquaponický systém má mnoho výhod oproti tradičním způsobům pěstování rostlin a chovu ryb. Mezi tyto výhody patří:

 • Udržitelnost: Aquaponický systém minimalizuje spotřebu vody a používá přírodní zdroje živin, čímž snižuje zátěž na životní prostředí.
 • Vysoká produkce: Díky synergii mezi rybami a rostlinami je možné dosáhnout vysoké produkce rostlin a ryb na relativně malém prostoru.
 • Žádné chemikálie: Aquaponický systém se spoléhá na přírodní procesy a nepotřebuje použití chemikálií a pesticidů pro pěstování rostlin.
 • Rychlý růst rostlin: Rostliny v aquaponickém systému mají přístup ke konstantnímu toku živin, což vede k rychlejšímu růstu a většímu výnosu.
 • Jednoduchá údržba: Aquaponický systém je relativně snadný na údržbu a vyžaduje méně práce než tradiční způsoby pěstování rostlin a chovu ryb.

Výběr vhodných rostlin

Výběr vhodných rostlin je jednou z klíčových částí aquaponického pěstování. Správná kombinace rostlin a ryb vytváří symbiotický vztah, kde ryby poskytují živiny a rostliny filtrují vodu. Dobře vybrané rostliny mohou přirozeně omezit výskyt škůdců a snížit potřebu pesticidů. Vhodné rostliny také přispívají k estetickému vzhledu a pocitu klidu v prostoru.

Výběr vhodných ryb

Výběr vhodných ryb

Kompatibilita

Velikost

Výživové požadavky

Při výběru vhodných ryb je třeba také brát v úvahu rychlost růstu, pohlaví, teplotní tolerance a další faktory. Správný výběr ryb je klíčovým krokem k úspěšnému provozování aquaponického systému.

Správná kvalita vody

Význam kvality vody pro aquaponický systém

Voda je nejdůležitější prvek pro správný chod aquaponického systému. Kvalita vody má zásadní vliv jak na rostliny, tak i na ryby. Správná kvalita vody zajistí zdravý růst rostlin a zdravé životní podmínky pro ryby.

Parametry vody

 • pH: Ideální hodnota pH vody pro většinu rostlin se pohybuje mezi 6 a 7. Změny pH mohou ovlivnit vstřebávání živin rostlinami a také zdraví ryb.
 • Obsah kyslíku: Rostliny i ryby potřebují dostatečné množství kyslíku pro správný růst a život. Kyslík je dostupný v pěstírnách rostlin a také v nádržích pro ryby.

Monitorování a úprava kvality vody

Pro monitorování a úpravu kvality vody je možné využít různé metody a zařízení.

 • Teploměr: Teploměr je nutný pro měření teploty vody. Pomocí teploměru lze kontrolovat, zda je teplota vody v optimálních mezích.
 • Kyslíkovač: Kyslíkovač je zařízení, které dodává do vody kyslík. Je vhodný zejména pro systémy s menším obsahem kyslíku nebo v období s nízkou teplotou vody.
 • Filtr: Filtr je nezbytnou součástí systému pro čištění vody. Filtr odstraňuje nečistoty a odpadní látky z vody, čímž zajišťuje její čistotu.
 • Hnojivo: Přidání hnojiva do vody je možným způsobem, jak dodat rostlinám potřebné živiny. Existuje mnoho druhů hnojiv, které lze použít v aquaponickém systému.

Krmivo pro ryby

Doporučené množství krmiva pro ryby v aquaponickém systému:

Doporučené množství krmiva pro ryby v aquaponickém systému:

Množství krmiva (granule) Množství krmiva (listové potraviny) Množství krmiva (živé potraviny)
Malá (do 100 litrů) 1-2 krabičky denně 1-2 lístky denně Malé množství každý druhý den
Střední (100-500 litrů) 2-3 krabičky denně 2-3 lístky denně Malé množství denně
Velká (nad 500 litrů) 3-4 krabičky denně 3-4 lístky denně Střední množství denně

Optimální teplota a osvětlení

Teplota

Osvětlení

Humidita a vzdušná vlhkost

Proč je důležitá vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu hraje klíčovou roli v aquaponickém systému, ovlivňuje prostředí jak pro rostliny, tak pro ryby. Správná vlhkost vzduchu přispívá k zdravému růstu rostlin a pohodě ryb. Její udržování na správné úrovni je nezbytné pro úspěšné fungování celého systému.

Monitorování vlhkosti vzduchu

Přírodní hnojení

Přírodní hnojení je klíčovým krokem při vytváření a udržování zdravého aquaponického systému. Jeho správné používání pomáhá zajišťovat dostatečný přísun živin pro rostliny a zároveň minimalizuje negativní dopady na vodní prostředí.

Existuje několik způsobů, jak přirozeně hnojit aquaponický systém:

Prevence a řešení problémů

Skleníkové a podvodní pěstování

Skleníkové pěstování

V aquaponickém systému lze využít různé typy skleníků, včetně polykarbonátových nebo skleněných konstrukcí. Důležitým aspektem je dostatečné osvětlení rostlin, které je možné doplnit umělým světlem v případě nedostatku slunečního záření. Skleník umožňuje vytvořit ideální podmínky pro růst rostlin a zároveň chrání ryby před vnějšími vlivy.

Podvodní pěstování

 • Podvodní pěstování je vhodné pro pěstování rychle rostoucích rostlin, které vyžadují větší množství živin.

Pěstování v mikroprostorech

Úzké a omezené prostory nemusí být překážkou pro provozování aquaponického systému. Právě naopak, mikroprostory mohou být ideálním místem pro pěstování rostlin a chov ryb metodou aquaponie.

V případě ryb je vhodné zvolit druhy, které se dobře přizpůsobí mikroprostorům a nepotřebují velké množství pohybu. Některé vhodné druhy ryb zahrnují malé kapry, karasy nebo gupky.

Optimální podmínky pro pěstování v mikroprostorech

Dalším faktorem, který ovlivňuje růst rostlin v mikroprostorech, je vlhkost vzduchu. Vhodná vlhkost by měla být mezi 50-70%. Vlhkost lze snadno kontrolovat pomocí zvlhčovačů vzduchu nebo pravidelným postřikem vody na rostliny.

Pěstování v mikroprostorech pomocí aquaponického systému

Při pěstování v mikroprostorech je výhodou využít aquaponický systém, který umožňuje recirkulaci a využití vody a živin. To umožňuje úsporu vody a zvyšuje efektivitu pěstování. Aquaponický systém lze snadno přizpůsobit pro použití v mikroprostorech.

Výhody pěstování v mikroprostorech pomocí aquaponického systému
– Možnost pěstování na omezeném prostoru
– Úspora vody a živin
– Možnost pěstování při omezených světelných podmínkách
– Snadná kontrola teploty a vlhkosti
– Ekologicky udržitelný způsob pěstování

Aquaponické systémy pro veřejné prostory

Využití aquaponického pěstování v komunitách

Aquaponické pěstování představuje inovativní způsob, jak využít přirozených procesů v ekosystému pro produkci potravin. Jednou z oblastí, kde má aquaponické pěstování velký potenciál, je jeho využití v komunitách.

Existuje několik důvodů, proč je aquaponické pěstování vhodné pro komunity:

Zvýšení sebeúčinnosti

Zdravá a udržitelná potravina

Vzdělávání a zapojení komunity

Biopesticidy a ochrana rostlin

Jedním z důležitých aspektů aquaponického pěstování je ochrana rostlin před škůdci a chorobami. Tradičně se v zemědělství používají chemické pesticidy k boji proti škůdcům a chorobám rostlin, ale v aquaponickém systému je preferováno použití biopesticidů.

Druhy biopesticidů

Existují různé druhy biopesticidů, které se používají v aquaponickém pěstování. Mezi nejběžnější druhy patří:

 • Bakteriální přípravky: Obsahují živé baktérie, které se živí škodlivými mikroorganismy nebo konkuruje o živiny. Tyto přípravky pomáhají zabránit výskytu chorob u rostlin.
 • Feromony: Přírodní chemické látky produkované hmyzem, které slouží k přilákání nebo odrazení škůdců.

Ochrana rostlin

Udržitelnost a ekologický přínos aquaponického pěstování

Soustředění se na udržitelnost

Závěr

Aquaponické pěstování představuje inovativní a udržitelný způsob produkce potravin. Kombinuje chov ryb a pěstování rostlin v uzavřeném systému, který minimalizuje nároky na vodu a energii, a omezuje používání chemikálií a pesticidů. Aquaponický systém umožňuje využívat omezený prostor efektivněji a je ekonomicky udržitelný. S postupujícími změnami v zemědělství a potřebou udržitelného a ekologického přístupu k produkci potravin je aquaponické pěstování perspektivní metodou pro budoucnost.