Aromatické trvalky

Aromatické trvalky

Výhody Nevýhody
– Velké množství informací
– Možnost porovnávání druhů
– Možnost získání odborných rad
– Časově náročné
– Nepřesné informace
– Vizuální inspirace
– Možnost vytvoření seznamu
– Omezený výběr druhů
– Nejasné rozměry rostlin
Nákup v zahradnictvích nebo online – Možnost výběru konkrétních druhů
– Zajištění kvalitních rostlin
– Vyšší náklady
– Omezený výběr druhů ve zahradnictvích

Pěstování aromatických trvalek

Další důležitým faktorem je podpora růstu aromatických trvalek. Jejich růst lze podpořit pravidelným zaléváním, ale je nutné dbát na to, aby půda nebyla příliš vlhká. Je také vhodné provést řez rostliny, který podpoří její bohatší růst a větvení.

Důležitým faktorem při pěstování aromatických trvalek je také správná ochrana před škůdci a chorobami. Je dobré pravidelně kontrolovat rostliny a při zjištění jakýchkoli problémů co nejdříve zasáhnout a provést vhodnou léčbu.

Péče o aromatické trvalky

Voda

Slunce

Půda

Hnojení

Výběr vhodného stanoviště

Při pěstování aromatických trvalek je klíčové vybrat pro ně vhodné stanoviště, které jim poskytne optimální podmínky pro růst a rozvoj. Aromatické trvalky preferují slunná stanoviště s dobře propustnou půdou.

Dále je nutné zvolit půdu, která je dobře propustná a odvodňuje se efektivně. Aromatické trvalky nepřežijí v zamokřené půdě, proto je vhodné přidat do půdy hrubý štěrk nebo perlit, které jí dodají lepší strukturu a zlepší odvodnění.

Pro výběr vhodného stanoviště je tak zapotřebí zohlednit sluneční světlo, půdní podmínky, proudění vzduchu a nadmořskou výšku. Dodržování těchto zásad výrazně přispěje k zdravému růstu a úspěšnému pěstování aromatických trvalek.

Tip: Při přípravě stanoviště pro aromatické trvalky nezapomínejte na důkladné prokypření půdy a přidání organického hnojiva pro výživu rostlin.

Podpora růstu aromatických trvalek

Podporování větrání: Aromatické trvalky potřebují dostatečné větrání, aby se vyhnuly problémům s plísněmi a hnilobou. Je vhodné sázet rostliny na dostatečně prostorném místě, aby mezi nimi proudil vzduch, a vyhnout se tak přílišnému stínění rostlin.

Konkrétní druhy aromatických trvalek

Semena

Oddělení kořenového balu

Rozmnožování trsů

Problémy a nemoci aromatických trvalek

1. Plísně a houby

2. Škůdci

3. Nedostatek nebo přebytek vody

4. Konkurence plevelů

Pri výsazbe aromatických trvaliek je dobré odstrániť buriny z okolia rastliny a dopestovať trávu v jejich okolí. Plevely mohou konkurovat aromatickým trvalkám o živiny a vlhkost a mohou snížit jejich růst a vitalitu. Doporučuje se pravidelně odplevelovat okolí rostlin a udržovat čistou a upravenou půdu.

5. Nevhodné stanoviště

Problém Možná příčina Řešení
Žloutnutí listů Nedostatek živin, přebytek vlhkosti, plíseň
Plešatění rostlin Nedostatek světla, přebytek živin, škůdci Umístění rostliny na světlejší místo, odstranění přebytečného hnojení, hubení škůdců
Hnědnutí kořenů Přemokření půdy, plíseň, hniloba Kontrola zálivky, odvodnění půdy, použití přípravků proti plísni a hnilobě